TABLE OF CONTENTS

Part 0 Introduction
  Editorial and production team
  Table of contents
  Acronyms
  Preface
  SWALIM in a nutshell
  Introduction
  Reader's guide
  Aerial photography data acquisition and processing
Part 1 Shabelle Transboundary River Basin - General Features
  Drainage network
  Geology and landscapes
  Climate
  Land resources
Part 2 Detailed Characteristics of the Shabelle River
  Belad Weyne
  Buulo Barde
  Jalalaqsi
  Jowhar
  Balcad
  Afgooye - Aw Dheegle
  Janaale - Qoryooley
  Kurtunwaarey - Sablaale - Hawaay
Part 3 Detailed characteristics of the Juba River
  Luuq
  Buurdhubo
  Baardheere
  Bu'aale
  Jilib - Marerey
  Jamaame
  Somali - English - Italian name list
Glossary of Terms

Disclaimer:

The information contained in this DVD may be reproduced, used and shared without prior permission for non-commercial purposes only, but with acknowledgment of this publication source: FAO – SWALIM, 2010. Atlas of the Juba and Shabelle Rivers in Somalia. First edition, Nairobi, Kenya

Macluumaadka DVD-dan ku jira waxa dib loo samayn karaa, isticmaalikaraa, lana qaybinkara ayadoon horaantii ruqsad loo qaadan haddii aan laga lahayn ujeedooyin ganacsi oo keliya, waxaase looga baahanyahay inay xusaan daabaacddaan laga soo xigtay: FAO-SWALIM, 2010. Buugga Xog-Khariidadeedka Webiyada Juba iyo Shabelle ee Soomaaliya. Daacaad Koobaad, Nairobi, Kenya

Somalia Water and Land Information Management - SWALIM
Ngecha Road, off Lower Kabete Road, NAIROBI, P.O. Box 30470 - 00100
Tel: +254 4000000, Fax +254 4000333 Email: enquiries@faoswalim.org
SWALIM is Funded by the European Union and implemented by the Food & Agriculture Organization of the United Nations